EVENWICHT

Zie ons eens gloeien. Zie ons kolken van jeugdig enthousiasme. Nieuwe klanken, kleuren, geuren. Een nieuwe generatie zeggen ze. Ik zeg alleszins ja. Ik zeg ja. Ik zeg ja tegen jou. Ik zeg ja tegen mezelf. Ik zeg ja tegen het. Zeg jij ook ja tegen mij? We moeten ja blijven zeggen. Want, ja is zoveel sterker dan nee. En natuurlijk mag je ook nee zeggen. Maar ik zeg ja.

De termen ‘overspannen’, ‘burn-out’ en ‘mentale vermoeidheid’ klinken vandaag bij iedereen bekend in de oren. Moeten, willen, zullen en kunnen. Voor ons is dit herhaling, herhaling van leerstof waar meer en meer onvoldoendes op gehaald worden. Waar is de balans gebleven? In Evenwicht gaan vijf jongvolwassenen op zoek naar een compromis passend bij de samenleving waar we ons in bevinden.

(Regie: Katoo Vanhoutteghem )